Strona Główna


Księga Gości 2010


----------------------------------------------------
Akcja ,, Wyprawka dla żaka" rok szkolny 2017/2018 We wrześniu 2017 r. członkowie SK PCK działającego w naszej szkole przeprowadzili akcję ,,Wyprawka dla żaka". W zbiórce artykułów szkolnych wzięli udział uczniowie klas I-VII. Szczególne podziękowania należą się uczniom, rodzicom i wychowawcom klas I a i III c, którzy aktywnie włączyli się w ww. akcję.
.....czytaj więcej.
----------------------------------------------------
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu- Zdroju składa serdeczne podziękowania Uczniom, Rodzicom i Pracownikom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
.....czytaj więcej.
OPIEKUN KOŁA- Renata Reichman

Ciekawostki ( źródło: Wikipedia)
Polski Czerwony Krzyż (PCK) - najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
Szkolne Koła PCK Zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pierwsze SK PCK powstały w roku 1921, są zatem najstarszą częścią ruchu młodzieżowego PCK. Zadania kół to:
  • pomoc potrzebującym uczniom
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
  • opieka nad Klubami Wiewiórka
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Kluczową rolę w działalności SK pełni jego opiekun. Opiekunem jest najczęściej jeden z nauczycieli danej szkoły. Powinien on być animatorem działań koła i łącznikiem z Zarządem PCK, któremu koło podlega.
Szkolne Koło PCK stale współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Jastrzębiu Zdroju, organizując akcje charytatywne w szkole i na terenie miasta (" Wyprawka dla Żaka", " Pluszowy miś", " Nauczmy się pomagać innym- zbiórka odzieży, zabawek i środków czystości", " Jestem słodki- dzielę się słodyczami", "Dzień Dziecka").pckStale współpracuje z fundacją " Serce- Na Pomoc Chorym i Potrzebującym Dzieciom", rozprowadzając kalendarzyki. Dochód z akcji zasila konto w/w fundacji Prowadzi szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej " Mały ratowniczek" . Członkowie SK PCK uczestniczyli w Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przygotowując plakaty promujące zdrowy styl życia. Wzięli udział w wojewódzkim konkursie na logo Ruchu Młodzieżowego PCK oraz w XV etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Nasza szkoła brała udział w akcji organizowanej dla Zakładu Opiekuńczo- Wychowawczego " Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju. SK PCK prowadzi oświatę zdrowotną na terenie szkoły w formie gazetek
Opiekun - mgr Renata Reichman


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK
1. Organizowanie spotkań członków PCK w ramach:
-zapoznania z planem pracy,
-naboru nowych członków,
-zapoznania z zalożeniami i historią PCK.
2. Porządkowanie materiałów związanych z PCK.
3. Wykonanie gazetek ściennych na temat: "Bądź bezpieczny", "Zdrowe odżywianie"
4. Współpraca z Rejonowym Zarządem PCK: Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych i akcjach charytatywnych "Pomocna dłoń", "Wielkanocny koszyczek- mały podarek-dużo radości"
Organizowanie pomocy materialnej (paczki żywnościowe) dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
5. Przegląd prasy, książek i materiałów o tematyce zdrowotnej.
6. Nawiązanie kontaktu z higienistką szkolną (zorganizowanie spotkania na temat higieny osobistej - projekcja filmu, udzielania pierwszej pomocy).
7. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy "Ratowniczek"
8.Współudział w profilaktyce uzależnień.
9. Obchody Dnia Służby Zdrowia. Przygotowanie inscenizacji o tematyce zdrowotnej.
10.Nawiązanie kontaktu ze szkolnym pedagogiem w celu preferowania higieny otoczenia i higieny psychicznej.
11. Podsumowanie prac, rozdanie dyplomów dla najbardziej aktywnych działaczy.
Zadania wychowawcze:
-wdrażanie do podstawowych zasad higieny,
-profilaktyka uzależnień i chorób zakaźnych,
-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Uwrażliwienie na los i potrzeby drugiego człowiekakonkursnauczycielestrona na hasło :)


Optymalizacja kodu:
IE 9 + Mozilla Firefox 40
Rozdzielczość 1024*768

Copyright 2016. Szkoła Podstawowa nr 5 - Jastrzębie Zdrój. All Rights Reserved.
LOGO


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących plików cookies.        
Dowiedz się więcej


Opiekun strony : Be@t@ Ł@p@